Podobnie jak w roku poprzednim tak i w tym zapraszamy uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Jak dorosnę zostanę . . .” – edycja II

Temat konkursu:  Kim zostaniesz, gdy dorośniesz? Jaki jest Twój wymarzony zawód?

Pokaż nam swoją przyszłość zawodową za pomocą dowolnego stylu plastycznego (z wyłączeniem prac przestrzennych). Zadaniem uczestnika jest przedstawienie zawodu, który chciałby wykonywać w przyszłości. Metoda tworzenia prac obejmuje wszystkie formy, które można zastosować na papierze w formacie A4 – m.in. malowanie farbą, kredką, wydzieranka, itp.

Prace konkursowe wraz z obowiązkowym opisem oraz niezbędnymi oświadczeniami należy przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na adres Stowarzyszenia „Synergia”. Opisane prace konkursowe wraz z oświadczeniem powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Praca na konkurs „Jak dorosnę zostanę. . .” –  edycja II. Przykładowy opis pracy znajduje się także na stronie Stowarzyszenia „Synergia”.

Konkurs będzie trwał od 01 do 30 października 2015 roku. Za datę złożenia pracy do konkursu uważa się datę wpływu kompletnej dokumentacji do siedziby Stowarzyszenia „Synergia”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada br.

Regulamin oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie w zakładce „do pobrania”

Konkurs odbywa się pod patronatem Miasta Szczecin oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Partnerami konkursu są Kino Helios, Hurtownia Deef, Multimedialne Muzeum na Klifie, Teatr Współczesny w Szczecinie, Teatr Polski w Szczecinie oraz firma Epee.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00