W dniu 09.02.2016 roku w siedzibie naszego Partnera - Stowarzyszenia "Educare" odbyło się spotkanie Komisji ds. Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin. Tematem spotkania było dalsze funkcjonowanie Klubu Aktywności Społecznej dla Seniorów "Reaktywacja" w związku z brakiem środków finansowych oraz w związku z odrzuceniem oferty złożonej przez Klub na konkurs pn. "Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych" organizowany przez Urząd Miasta Szczecin. Udział w spotkaniu poza Radnymi wzięli także członkowie Komisji Oceniającej oferty w ramach ww. konkursu - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Pani Małgorzata Olejnik, Dyrektor Biura Organizacji Pozarządowych Pan Paweł Szczyrski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Pani Marta Giezek. Na spotkanie licznie przybyli także Seniorzy, którzy uczęszczają na zajęcia do Klubu. Spotkanie poprowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Joanna Bródka.

Podczas spotkania wywiązała się dyskusja dotycząca m.in. osób starszych zamieszkujących w Szczecinie - środków jakie miasto Szczecin przeznacza na ich potrzeby, wsparcia działalności Klubów senioralnych, itp. Radni swoje pytania kierowali przede wszystkim do Pani Dyrektor Olejnik. Trzeba przyznać, że były one bardzo trafne i oddawały sens spotkania. Pytania dotyczyły kwot przeznaczonych na potrzeby senioralne, powodów odrzucenia ofert, braku wsparcia ze strony urzędu miasta, liczby seniorów i instytucji senioralnych w naszym mieście, itp.

Nasza organizacja uczestniczyła w spotkaniu jako wizytator. Jesteśmy mile zaskoczeni postawą Radnych, którzy uczestniczyli w spotkaniu Komisji oraz mamy ogromną nadzieję na to, że zgłoszone podczas spotkania przez Radnych wnioski uda się zrealizować w tym pozyskać środki w ramach małej dotacji dla Klubu Aktywności Społecznej dla Seniorów "Reaktywacja" oraz ogłosić drugą w tym roku edycję konkursu pn. "Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych" z alokacją na poziomie 250 tys. złotych. 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00