25 listopada 2017 Stowarzyszenie "Synergia" wraz z innymi organizacjami pozarządowymi z miasta Szczecin i powiatu polickiego rozpoczęło realizację projektu pn. "Sieciowanie dla wsi" dofinansowanego z Programu Społecznik. 15 organizacji pozarządowych podjęło działania na rzecz utworzenia wspólnego projektu, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć łączących małe sołectwa z wielkim aglomeracjami miejskimi. Inicjatorem spotkania w Skansen Jeziorak w Zaborsku była Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich. Reprezentantem Stowarzyszenia "Synergia" była Pani dyrektor Joanna Rogojsza.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Reduty Ordona 58/8
71-202 Szczecin

Tel.:(91) 307 07 22
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 09.00 - 15.00