25 listopada 2017 Stowarzyszenie "Synergia" wraz z innymi organizacjami pozarządowymi z miasta Szczecin i powiatu polickiego rozpoczęło realizację projektu pn. "Sieciowanie dla wsi" dofinansowanego z Programu Społecznik. 15 organizacji pozarządowych podjęło działania na rzecz utworzenia wspólnego projektu, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć łączących małe sołectwa z wielkim aglomeracjami miejskimi. Inicjatorem spotkania w Skansen Jeziorak w Zaborsku była Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich. Reprezentantem Stowarzyszenia "Synergia" była Pani dyrektor Joanna Rogojsza.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00