ZIRziP loga 04
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem UNIFINANSE sp. z o.o. w Szczecinie, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne
 
tytuł projektu : AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA REALNYM WSPARCIEM W DRODZE DO ZATRUDNIENIA
 
w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPZP.07.02.00-32-K017/18
 
Typ projektu:  Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotne) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności
 
Okres realizacji projektu: 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Obszar realizacji projektu: Miasto Szczecin
 
Realizacja projektu zakłada podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Szczecinie, poprzez zrealizowanie do 06.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której co najmniej 20 os. podejmie zatrudnienie.
 
Formularze do pobrania ze strony: http://zirzip.szczecin.pl/?page_id=61
 
Ciag z EFS poziom kolor
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00