W Stowarzyszeniu „Synergia” praca projektowa wre!  Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniom, otrzymanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, możemy realizować kolejne inicjatywy, obejmujące wsparciem wychowanków naszych placówek. Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką dwóch projektów, realizowanych w najbliższych latach:

"Równość szans w edukacji przedszkolnej" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 14 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Dzieńdoberek". Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPP „ Dzieńdoberek” (7 osób)       

                                                                                            dziendoberek logo pkt03

  • Miejsce realizacji projektu: Niepubliczny Punkt Terapeutyczny „Dzieńdoberek”, ul. Kuśnierska 6 w Szczecinie
  • Termin realizacji projektu: od 01.04.2019 r. do 31.08.2020 r.

 

"Edukacja bez barier w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 20 wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym "Dzieńdoberek". Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS „ Dzieńdoberek” (7 osób).

                                                                                                DDI logo

  • Miejsce realizacji projektu: Niepubliczny Przedszkole Specjalne „Dzieńdoberek”, ul. Żubrów 3 w Szczecinie
  • Termin realizacji projektu: 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r.

Szczegóły – kliknij tutaj.

Realizacja projektów jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ciag z EFS poziom kolor
 
dz 1 i dz 3
 
 
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00