Szanowni Rodzice/Opiekunowie 

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi uprawnień ☎️🤝 które wynikają z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a związanych z opieką medyczną dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, informujemy, że wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Zdrowia - oddziału zachodniopomorskiego z zapytaniem w tej sprawie. ☎️ Zachęcamy do zapoznania się z otrzymaną odpowiedzią. Informacja to będzie również zawieszona w szatniach placówek. 🤝
W skrócie:
📢 wskazanie w orzeczeniu na "konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji" uprawnia do:
✔️ korzystania poza kolejnością 📆: ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń szpitalnych, świadczeń rehabilitacji leczniczej, usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
✔️ Korzystania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej bez skierowania.

nfz 1

nfz 2

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00