Projekty realizowane

Projekt "Dzieńdoberek równe szanse"

 "Dzieńdoberek – równe szanse" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz realizację dodatkowej oferty...

Czytaj więcej...

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces"

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany od  jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego.  Projekt skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie...

Czytaj więcej...

Projekt "Razem raźniej"

Od lutego 2020 roku, nasze Stowarzyszenie "Synergia", realizuje także projekt pn. "Razem raźniej"W ramach realizacji zadania, organizowane będą bezpłatne zajęcia bajkoterapeutyczne dla 15 dzieci z niepełnosprawnością, w terminie od marca 2020 roku do grudnia 2020 roku. Średnio 10...

Czytaj więcej...

Projekt "Równość szans"

Miło nam poinformować, iż od stycznia 2020 roku, nasze Stowarzyszenie "Synergia", realizuje projekt pn. "Równość szans" Działanie to opiera się na organizacji bezpłatnych zajęć w ramach Klubu Rodzica – wsparcie i wymiana doświadczeń w grupie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wsparcie...

Czytaj więcej...

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces"

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego. Skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie wspierany przez 10...

Czytaj więcej...

Projekt "Edukacja bez barier w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek"

"Edukacja bez barier w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu oraz realizację dodatkowej oferty...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00