Projekty realizowane

Lepszy zawód=lepsze jutro - w trakcie realizacji

 Projekt „Lepszy zawód=lepsze jutro” skierowany został do 20 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, zamieszkujących na terenie powiatu białogardzkiego, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany...

Czytaj więcej...

Dzieńdoberek II - w trakcie realizacji

 „Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie 30 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w nowopowstałym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim - w trakcie realizacji

 Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie), zdeterminowanych i chcących z własnej...

Czytaj więcej...

Rozwój sektora usług w powiecie polickim i m. Szczecin - w trakcie realizacji

 Projekt skierowany został do 24 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje tj. do ISECD3 włącznie, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i...

Czytaj więcej...

Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim - w trakcie realizacji

Projekt „Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Obszarem realizacji...

Czytaj więcej...

Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim - w trakcie realizacji

Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Reduty Ordona 58/8
71-202 Szczecin

Tel.:(91) 307 07 22
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 09.00 - 15.00