Logo ciąg Poradnia

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Szczecina, które dostrzeżone zostały przez Stowarzyszenie „Synergia”, Stowarzyszenie „Educare” podczas wcześniej prowadzonych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a potwierdzone przez przedstawicieli rad osiedli miasta Szczecin, pracowników socjalnych oraz członków innych organizacji pozarządowych. Realizacja projektu przewidywana jest do 31.12.2017 roku. Zadanie publiczne polegać będzie na kontynuacji działalności istniejącej już Poradni Obywatelskiej w Szczecnie, założonej przez Stowarzyszenie „Synergia” oraz Stowarzyszenie „Educare”. Rozwój dotychczas prowadzonych działań będzie tym większy, że do prowadzenia działań poradnianych przystąpi jeszcze jeden Partner tj. Fundacja „Ludzkie Sprawy”, posiadająca duże doświadczenie związane w szczególności z pomocą prawną. Nasze stacjonarne punkty konsultacyjne prowadzone są w dobrze dostępnych miejscach na terenie miasta Szczecin, zarówno w lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej części miasta (pogodno, centrum i podjuchy). Pozwala nam to na dotarcie do osób wymagających wsparcia, które zamieszkują w różnych częściach miasta Szczecin. Poradnia Obywatelska proponuje mieszkańcom całkowicie bezpłatne konsultacje indywidualne i grupowe w zakresie między innymi:
1. poradnictwo prawne,
2. doradztwo zawodowo-edukacyjne,
3. poradnictwo społeczne,
4. poradnictwo socjalne,
5. poradnictwo psychologiczne,
6. poradnictwo pedagogiczne.
Tym samym wsparcie oferowane w ramach projektu ma charakter kompleksowy i uwzględnia różnorodne formy pomocy odbiorcom zadania, w tym konsultacje grupowe i indywidualne, prelekcje, pogadanki, e-biuro, itp.

Stowarzyszenie „Synergia” wraz z Partnerami wdraża określone normy jakości zarówno podczas zarządzania, jak i realizacji innych działań, w tym poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu. Są to m.in. normy i standardy związane z bezpłatnością, poufnością, bezstronnością, otwartością, niezależnością, aktualnością i rzetelnością informacji, samodzielności klienta, dostępności usług, odpowiedniego poziomu zarządzania i personelu, udzielania porad wg jednolitego schematu doradzania, zapewnienie jakości i kontroli.

Dokumenty dotyczące udzielanego poradnictwa, w tym regulamin poradnictwa możliwe są do pobrania ze strony: www.poradniaszczecin.pl lub http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin. 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00