Ciag z EFS poziom kolor"Edukacja bez barier w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym Dzieńdoberek" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 20 wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym "Dzieńdoberek". Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu miasta Szczecin i powiatu polickiego, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacji przedszkolnej dzieci:

  • I. pobudzenie zmysłów.
  • II. integracja zmysłowo-ruchowa.
  • III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni.
 
Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS „ Dzieńdoberek”.
 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. do 31.10.2020 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU.:

  • Zwiększenie szans edukacyjnych dla 20 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.10.2020 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Zwiększenie umiejętności psychomotorycznych i społecznych oraz wzrost integracyjnych warunków rozwoju wśród 20 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.10.2020 r.
  • Wzrost kompetencji 7 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej, do dnia 31.10.2020

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 405 562,50 zł, w tym wartość środków z UE: 344 728,12 zł  oraz wartość wkładu własnego: 60 834,38 zł

DDI logo

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00