CIĄG ZNAKÓW DO 1.4

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego. Skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie wspierany przez 10 miesięcy w ramach projektu, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe, a także praktykę woluntarystyczną.

W ramach projektu aż 60 osób w wieku 15-21 lat uzyska wsparcie w postaci

  • 18 godzin indywidualnych konsultacji, w tym (8 godzin ze swoim opiekunem będącym doradcą edukacyjno-zawodowym, 5 godzin z coachem/mentorem oraz 5 godzin z psychologiem)
  • 60 godzin szkoleń/warsztatów grupowych kształtujących kompetencje społeczne
  • 80 godzin praktyk woluntarystynych w organizacji NGO

CEL GŁÓWNY:

  • Nabycie lub podniesienie conajmniej 8 z 15 kompetencji społecznych zgodnie z klasyfikacją ESCO przez 60 uczestników projektu w wieku 15-21 lat z terenu powiatu Szczecin lub powiatu polickiego, do dnia 31.08.2020 r.

Bardzo ważne jest to, iż wsparcie w ramach projektu opiera się na kompleksowej pomocy dla uczestników. Pozwoli to uczestnikom na możliwie dobre opanowanie i przećwiczenie w praktyce nabytych umiejętności. Poprzez wszystkie zrealizowane w ramach projektu działania Projektodawca wesprze proces aktywizacji kapitału ludzkiego na terenie wskazanych powiatów oraz odpowie na deficyty występujące w obrębie rynku pracy na ich terenie, a tym samym przyczyni się do stworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, która poza rozwojem infrastruktury technicznej wymaga również bezpośrednio wsparcia kapitału ludzkiego. Realizacja projektu nakierowana zostanie na angażowanie uczestników w aktywność społeczną, w tym wykonywanie działań woluntarystycznych, tak by w uczestnikach zidentyfikować i uaktywnić posiadany w nich potencjał i możliwości. Poprzez kompleksowe i wysokiej jakości działania możliwe będzie osiągnięcie założonego celu głównego projektu, jak również celu szczegółowego PO WER jakim jest "Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy".

Projekt realizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

kompetencje społeczne szansą na sukces

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00