Ciag z EFS poziom kolor
 
"Dzieńdoberek – równe szanse" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 20 wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym "Dzieńdoberek". Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu miasta Szczecin i powiatu polickiego, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacji przedszkolnej dzieci: 
  1. pobudzenie zmysłów. 
  2. integracja zmysłowo-ruchowa. 
  3. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni. 
Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS „Dzieńdoberek”.
 
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020-31.08.2021
 
CEL GŁÓWNY:
  • Zwiększenie szans edukacyjnych dla 20 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.08.2021. 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
  • Zwiększenie umiejętności psychomotorycznych i społecznych oraz wzrost integracyjnych warunków rozwoju wśród 20 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.08.2021 
  • Wzrost kompetencji 7 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej, do dnia 31.08.2021  
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu wynosi: 427 125,00 zł, w tym wartość środków z UE: 362 311,61 zł  oraz wartość wkładu własnego: 64 813,39 zł
 
 fota na fejsa do wpisu

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00