Projekty zakończone

Dzieńdoberek

 „Dzieńdoberek” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla zamieszkujących na terenie miasta Szczecin lub powiatu polickiego dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, w nowopowstałym Ośrodku...

Czytaj więcej...

Świadomy Obywatel – Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Szczecina, które dostrzeżone zostały przez Stowarzyszenie „Synergia”, Stowarzyszenie „Educare” podczas wcześniej prowadzonych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a potwierdzone przez przedstawicieli rad osiedli...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje kluczem do sukcesu

 Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu” realizowany jest w okresie 01.02.2017 – 31.07.2017 na terenach miejsko-wiejskich - wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM). Realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00