Projekty zakończone

Świadomy Obywatel – Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Szczecina, które dostrzeżone zostały przez Stowarzyszenie „Synergia”, Stowarzyszenie „Educare” podczas wcześniej prowadzonych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a potwierdzone przez przedstawicieli rad osiedli...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje kluczem do sukcesu

 Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu” realizowany jest w okresie 01.02.2017 – 31.07.2017 na terenach miejsko-wiejskich - wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM). Realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00