Projekty realizowane

Kwalifikacje kluczem do sukcesu II - w trakcie realizacji

 Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” zrealizowany zostanie w okresie 01.08.2017 – 31.03.2019 na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. Realizowany jest on w...

Czytaj więcej...

Dzieńdoberek - w trakcie realizacji

 „Dzieńdoberek” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla zamieszkujących na terenie miasta Szczecin lub powiatu polickiego dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, w nowopowstałym Ośrodku...

Czytaj więcej...

Świadomy Obywatel – Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich - w trakcie realizacji

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Szczecina, które dostrzeżone zostały przez Stowarzyszenie „Synergia”, Stowarzyszenie „Educare” podczas wcześniej prowadzonych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a potwierdzone przez przedstawicieli rad osiedli...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje kluczem do sukcesu - zakończony

 Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu” realizowany jest w okresie 01.02.2017 – 31.07.2017 na terenach miejsko-wiejskich - wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM). Realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Reduty Ordona 58/8
71-202 Szczecin

Tel.:(91) 307 07 22
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 09.00 - 15.00