Informacje o projekcie:
 
Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin”, zakłada realizację bezpłatnych szkoleń dla rodziców oraz zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym ponad 480 godzin. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz uczestników. Dla każdego małoletniego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo inna ocena funkcjonalna, który/a wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu.
W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia, w podziale na dwie grupy Beneficjentów:
 
I.ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
  • Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne (zajęcia indywidualne). 
  • Zajęcia z integracji sensorycznej (zajęcia indywidualne). 
  • Zajęcia logopedyczne i AAC (zajęcia indywidualne). 
  • Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych, w tym m.in.biofeedback oraz wykorzystanie mikropolaryzacji tDCS (zajęcia indywidualne). 
  • Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe).
Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży:
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.
 
II. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
Spotkania prowadzone w ramach tzw. Klubu Rodzica i Opiekuna. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. Uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, wedle preferowanej przez siebie wybranej tematyki spotkania. Nie ma obowiązku być na każdym spotkaniu. Tematyka realizowanych spotkań będzie publikowana na bieżąco przez Projektodawcę, do wiadomości Uczestników, w tym w postaci wydarzeń na profilach społecznościowych Projektodawcy. Zaplanowana liczba spotkań, w ramach realizacji projektu - 12.
 
Miejsce realizacji wsparcia:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania w ramach „Klubu Rodzica i Opiekuna”, będą realizowane w Placówce Terapeutycznej "Dzieńdoberek", przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.
 
Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren miasta Szczecin. Zakłada się, że będzie to minimum 76 osób, która weźmie udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, w tym spotkaniach Klubu Rodzica i Opiekuna.
 
Beneficjentami projektu są:
Dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza, np. psychiatrę dotyczące całościowego zaburzenia rozwoju u dziecka, wskazujące na występowanie niepełnosprawności) – minimum 31 osób.
 
Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami; w tym rodzice (opiekunowie), dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo i inni - jeśli zadeklarują, że pełnią funkcje opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami – minimum 45 osób.
 
Rekrutacja:
Rekrutacja ma charakter ciągły. Osoby chętne do udziału w projekcie, będą musiały wypełnić odpowiedni Kwestionariusz (inny dla dzieci i młodzieży, inny dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami). W przypadku dzieci i młodzieży, koniecznym będzie także załączenie kopii w/w dokumentów tj. orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego, wskazującego na występowanie u dziecka niepełnosprawności (szczegóły w Kwestionariuszu rekrutacyjnym). Dokumenty znajdują się w zakładce http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania
 
Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.
 
Kontakt z Biurem Projektu:
Adres: ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin
tel. 577 895 444
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 58 440,00 zł
Kwota dofinansowania: 58 440,00 zł
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie "Synergia"
 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.
 

plakat projekt UM

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00