Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany od  jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego. 
 
Projekt skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie wspierany przez 10 miesięcy w ramach projektu, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe, a także praktykę woluntarystyczną. W ramach projektu aż 60 osób w wieku 15-21 lat uzyska wsparcie w postaci 18 godzin indywidualnych konsultacji, w tym 
  • 8 godzin ze swoim opiekunem będącym doradcą edukacyjno-zawodowym, 
  • 5 godzin z coachem/mentorem  
  • 5 godzin z psychologiem 
  • 60 godzin szkoleń/warsztatów grupowych kształtujących kompetencje społeczne
  • 80 godzin praktyk w NGO
 
Bardzo ważne jest to, iż wsparcie w ramach projektu opiera się na kompleksowej pomocy dla uczestników. Pozwoli to uczestnikom na możliwie dobre opanowanie i przećwiczenie w praktyce nabytych umiejętności. Realizacja projektu nakierowana jest na angażowanie uczestników w aktywność społeczną, w tym wykonywanie działań woluntarystycznych, tak by w uczestnikach zidentyfikować i uaktywnić posiadany w nich potencjał i możliwości. 
 
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin.
 
Całkowita Wartość projektu: 283 500,00 zł
Wkład własny Projektodawcy (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.): 279 000,00 zł
Kwota wsparcia z Gminy Szczecin: 4 500,00 zł
 
logo UM do opisu na fejsa
kompetencje społeczne szansą na sukces

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00