Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarszyszeniu "Synergia"
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:
 
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia”, ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin, NIP 852-259-67-40, REGON 146249143.
b) Z inspektorem ochrony danych, Pawłem Pogorzelskim, można się skontaktować pod numerem telefonu 888050176 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
c) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
 
- sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przebywania dzieci w przedszkolu,
- zatrudnienia w Stowarzyszeniu, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, świadczenia wolontariatu, odbywania stażu i praktyk,
- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- drobnych czynności życia codziennego,
- dotyczących osób uczestniczących w realizacji projektów ze środków zewnętrznych,
- wykonywania czynności administracyjnych,
- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
- realizacji celów Administratora,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony interesów Administratora,
- przetwarzania na podstawie zgody, jeśli nie ma przepisu nakazującego przetwarzanie.
 
d) Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.
f) Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub do czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
g) Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.
h) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO
i) Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
j) Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe. 
k) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
 
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu „Synergia”

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00