Studia podyplomowe „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” są adresowane do różnych środowisk opiniotwórczych, tj. dziennikarzy, kadry kierowniczej i pracowników administracji samorządowej, nauczycieli, studentów oraz osób, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w okresie realizacji projektu. Wykładowcy to osoby znane z mediów, z pierwszych stron gazet (m.in. Marek Zuber, Janusz Grobicki), decydenci instytucji finansowych, m.in. Ministerstwa Finansów, pracownicy najwyższego szczebla jednostek samorządowych, wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego i innych jednostek naukowych, prowadzący zajęcia zarówno na polskich, jak i zagranicznych uczelniach, a także specjaliści ds. kształcenia umiejętności trenerskich i wypowiedzi publicznej.
Głównym celem studiów jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Celami szczegółowymi są:
- wzrost świadomości postrzegania zagadnień związanych z przyjęciem Polski wspólnej waluty u kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, jak również nauczycieli, kadry kierowniczej administracji samorządowej, dziennikarzy, przedsiębiorców, pracowników organizacji samorządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osób, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w okresie realizacji projektu;
– wzrost wiedzy na temat wpływu polityki gospodarczej UE na sytuację na rynku i w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich, stanowiącą podstawę podejmowania właściwych decyzji gospodarczych o charakterze makroekonomicznym, jak i w konkretnych jednostkach prowadzących działalność biznesową;
– przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy pozwalającej ocenić korzyści
wspólnego rynku i wspólnej waluty oraz koszty (problemy), jakie kraje członkowskie ponoszą,
rezygnując częściowo z samodzielności gospodarczej;
– wzrost umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy poprzez przygotowanie do prowadzenia efektywnej prezentacji i merytorycznego wystąpienia publicznego dotyczącego zagadnień związanych z mechanizmami funkcjonowania strefy;
– zwiększenie dostępności mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do form prezentacji wiedzy dotyczącej strefy euro poprzez organizację spotkań związanych z prezentacją prac dyplomowych słuchaczy oraz publikację ich prac na stronie projektu.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” po obronienie pracy dyplomowej otrzyma dyplom ich ukończenia, który będzie wspólny dla NBP oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.
Studia trwają 2 semestry, a ich całkowity koszt ponoszony przez uczestnika wynosi 300 PLN.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00