Zapytania ofertowe

Rozeznanie cen dotyczące dostawy zabawek do przedszkola w Szczecinie

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" mając na uwadze zachowanie realizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z...

Czytaj więcej...

Rozeznanie cen dotyczące sprzętu (elektrycznego, RTV, AGD) do przedszkola w Szczecinie

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" mając na uwadze zachowanie realizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z...

Czytaj więcej...

Wykonanie prac adaptacyjnych - przedszkole w Szczecinie

1. Zapytanie ofertowe2. Załącznik nr 1 - formularz cenowo-ofertowy 3. Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia5. Załącznik nr 4 - rzut pomieszczeń przedszkola6. Załącznik nr 5 - projekt wykonania...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00