Zapytania ofertowe

Rozeznanie cen dotyczące zakupu i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do przedszkola w Szczecinie

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" mając na uwadze zachowanie realizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się...

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania

W związku z postępowaniem ofertowym nr 1163734, realizowanym przez Stowarzyszenie "Synergia" informujmy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Przygotowywanie oraz dostawę posiłków dla dzieci, uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Dzieńdoberek”, w ramach projektu...

Czytaj więcej...

Przygotowywanie oraz dostawa posiłków dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego "Dzieńdoberek" w Szczecinie

  Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „SYNERGIA” wraz z Partnerami Fundacją na rzecz edukacji i rozwoju regionu zachodniopomorskiego „FABRYKA JĘZYKA SZCZECIN” oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „BRATEK” zapraszają do składnia ofert w postępowaniu, którego...

Czytaj więcej...

Rozeznanie cen dotyczące dostawy zabawek do przedszkola w Szczecinie

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" mając na uwadze zachowanie realizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z...

Czytaj więcej...

Rozeznanie cen dotyczące sprzętu (elektrycznego, RTV, AGD) do przedszkola w Szczecinie

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" mając na uwadze zachowanie realizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00