Projekty zakończone

Międzynarodowa Świetlica "Dzieńdoberek"

Międzynarodowa Świetlica "Dzieńdoberek" była projektem, który funkcjonował od 12.03. br. do 31.05.2022 r., powstał w odpowiedzi na coraz większą liczbę rodzin z Ukrainy, przybywających do Szczecina, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Świetlica mieściła się w lokalu przy ul. Kuśnierskiej...

Czytaj więcej...

Projekt "Działajmy razem"

Projekt "Działajmy razem" -  współfinansowany ze środków gminy miasto Szczecin. W ramach realizacji zadania, raz w miesiącu odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica. Prowadzone będą one od 7 lutego 2021 roku do grudnia 2021 roku. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia...

Czytaj więcej...

Projekt "Dzieńdoberek równe szanse"

 "Dzieńdoberek – równe szanse" to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz realizację dodatkowej oferty...

Czytaj więcej...

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces"

Projekt "Kompetencje społeczne szansą na sukces" realizowany od  jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego.  Projekt skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie...

Czytaj więcej...

Projekt "Razem raźniej"

Od lutego 2020 roku, nasze Stowarzyszenie "Synergia", realizuje także projekt pn. "Razem raźniej"W ramach realizacji zadania, organizowane będą bezpłatne zajęcia bajkoterapeutyczne dla 15 dzieci z niepełnosprawnością, w terminie od marca 2020 roku do grudnia 2020 roku. Średnio 10...

Czytaj więcej...

Projekt "Równość szans"

Miło nam poinformować, iż od stycznia 2020 roku, nasze Stowarzyszenie "Synergia", realizuje projekt pn. "Równość szans" Działanie to opiera się na organizacji bezpłatnych zajęć w ramach Klubu Rodzica – wsparcie i wymiana doświadczeń w grupie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wsparcie...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00