Projekty zakończone

Lepszy zawód=lepsze jutro

 Projekt „Lepszy zawód=lepsze jutro” skierowany został do 20 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, zamieszkujących na terenie powiatu białogardzkiego, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim

 Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie), zdeterminowanych i chcących z własnej...

Czytaj więcej...

Rozwój sektora usług w powiecie polickim i m. Szczecin

 Projekt skierowany został do 24 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje tj. do ISECD3 włącznie, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i...

Czytaj więcej...

Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim

Projekt „Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Obszarem realizacji...

Czytaj więcej...

Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim

Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego...

Czytaj więcej...

Dzieńdoberek

 „Dzieńdoberek” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla zamieszkujących na terenie miasta Szczecin lub powiatu polickiego dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, w nowopowstałym Ośrodku...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00