W poniedziałek 9 listopada 2015 roku przeprowadziliśmy dla uczniów kl. II Gimnazjum Katolickiego im. Św. Ottona w Szczecinie prelekcję pod tytułem „Przemoc rówieśnicza – cyberprzemoc” dotyczącą  tematyki agresji rówieśniczej oraz samej cyberprzemocy.  Uczniom przedstawiona została m.in. definicja przemocy rówieśniczej jak i cechy charakteryzujące ofiarę i sprawcę. Poruszony został również temat cyberprzemocy jako jednej z form przemocy psychicznej, jej skutki, również te najbardziej tragiczne oraz konsekwencje karne płynące z jej stosowania. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań prowadzącemu jak również mogli wypowiadać się na temat przemocy.

Całość prelekcji zakończona została przedstawieniem miejsc, do których mogą zgłosić się dzieci i młodzież doznające przemocy. Prowadzącym prelekcje był Pan Kamil Pawlaczyk.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00