19.11.2015 roku nasi przedstawiciele - Pan Prezes Bartosz Rogojsza oraz Pani Kierownik Joanna Rogojsza wzięli udział w XIV Walnym Spotkaniu Organizacji Pozarządowych. W programie znalazły się m.in.
 1. Otwarcie Walnego przez Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka.
 2. Przedstawienie sprawozdania z prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2013 - 2015.
 3. Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2018.

Już dziś dowiemy się także, kto z ramienia szczecińskich organizacji pozarządowych będzie reprezentował nas w Szczecińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Ponadto Pan Paweł Szczyrski - Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych przedstawił pokrótce najważniejsze zmiany jakie nastąpiły m.in. w ustawach: o pożytku publicznym i o wolontariacie, prawo o stowarzyszeniach oraz w ustawie o rachunkowości.

Ponadto Walne było dla nas okazją do spotkania wielu naszych kolegów i koleżanek działających w innych organizacjach pozarządowych

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00