Drodzy Sympatycy! W dniach 21-22 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetetu Szczecińskiego odbędzie się ciekawa konferencja pt. "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju". Można dowiedzieć się wiele ciekawych informacji nt funduszy dla NGO, przedsiębiorców i JST! Będziecie mogli zadawać własne pytania! Zachęcamy do uczestnictwa, a w szczególności do obecności 21.11.2017 (godz. 12.00-13.00) na panelu pn. "Praktyczne aspekty pozyskiwania funduszy unijnych, poruszanie się po serwisach beneficjenta: LSI2014/SL2014/BUR ", którego moderatorami będą Pani Dorota Miśkiewicz - Zastępca Dyrektora d.s. projektów Unii Europejskiej Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Pan Bartosz Rogojsza - Dyrektor zarządzający Stowarzyszenia "Synergia". Wśród panelistów - ekspertów znajdą się m.in. Pani Agnieszka Idziniak - Wicedyrektor pionu Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Pani Małgorzata Bill-Modranka - Kierownik Referatu Biura Strategii Urzędu Miasta w Szczecinie. Warto być i wiedzieć więcej!

Więcej informacji na: www.pte.szczecin.pl/?page=olimpiada&id_rubrique=41

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00