Uprzejmie informujemy, że Komisja Rekrutacyjna działająca w ramach projektu "Jak pączek w maśle" w dniu 25 września 2018 roku zakończyła kwalifikację do udziału w projekcie. Do biura projektu wpłynęło aż 56 zgłoszeń. Pokazuje nam to, jak ważna jest realizacja tego typu przedsięwzięć. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych oraz listą rezerwową. Ze wszystkimi osobami, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie będziemy kontaktować się telefonicznie i/lub mailowo. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że osoby, które nie potwierdzą chęci uczestnictwa w projekcie do dnia 2 października 2018 roku zostaną skreślone z listy osób zakwalifikowanych a na ich miejsce do udziału w projekcie przyjęte zostaną osoby z listy rezerwowej, według kolejności uzyskanych punktów oraz daty złożenia dokumentów rekrutacyjnych.

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa znajduje się w zakładce "do pobrania" - http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00