Ciag z EFS poziom kolor
 
 
Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” zrealizowany zostanie w okresie 01.08.2017 – 31.07.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. Realizowany jest on w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”. W ramach projektu aż 440 osób dorosłych w wieku 18+ zdeterminowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, uzyska wsparcie w postaci:
 
  • 6 godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego 
  • 2 godzin indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. egzaminu
  • 3 godziny instruktażu zawodowego 
  • Uczestnicy projektu będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający lub czeladniczy lub mistrzowski
 
Więcej informacji na temat projetu, znajdziecie Państwo klikając w podany niżej link:
http://synergiaszczecin.pl/projekty/205-kwalifikacje-kluczem-do-sukcesu-ii-w-trakcie-realizacji
 
 
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00