Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia" mając na uwadze zachowanie realizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwraca się z prośbą o przedstawienie cen jednostkowych brutto w zakresie zakupu  i dostawy urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola „Dzieńdoberek 2” przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.

Więcej informacji w linku poniżej:

http://synergiaszczecin.pl/zapytania-ofertowe/262-rozeznanie-cen-dotyczace-zakupu-i-dostawy-urzadzenia-wielofunkcyjnego-do-przedszkola-w-szczecinie

(Zakładka: Zapytania ofertowe)

 

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00