ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

„Dzieńdoberek” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla zamieszkujących na terenie miasta Szczecin lub powiatu polickiego dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, w nowopowstałym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Szczecinie. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.04.2017 – 31.08.2018 w ramach oficjalnego partnerstwa sektorowego zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” oraz Stowarzyszeniem „Bratek”, a następnie po jego zakończeniu kontynuowane będzie prowadzenie przedszkola specjalnego dla podopiecznych. Istotnym aspektem projektu jest fakt, że udział dzieci we wsparciu jest całkowicie bezpłatny, w tym również wyżywienie. Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych ramach projektu działań u uczestników nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacyjne: I. pobudzenie zmysłów. II. Integracja zmysłowo-ruchowa. III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni. Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu „Dzieńdoberek”, tak by mogła ono podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by móc jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę.

 • Cel główny: głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 16 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-4 lata, uczęszczających do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego na terenie miasta Szczecin do dnia 31.08.2018 roku.
 • Grupa docelowa: 16 dzieci niepełnosprawnych i 11 osób dorosłych – kadry zatrudnionej w przedszkolu
 • Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego
 • Termin realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2018 r.
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie 01.04.2017 – 31.08.2018 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl/do-pobrania
 • Formy wsparcia:
  a) opieka dzienna dla dzieci niepełnosprawnych
  b) catering dla dzieci dobrany według indywidualnej diety
  c) zajęcia specjalistyczne i dodatkowe dla dzieci, w tym m.in. rytmika, dogoterapia, bajko terapia, metoda Handle, itp.
  d) wyjścia do teatru, kina, na basen, wyjazdy całodniowe i inne dla dzieci
  e) szkolenia zawodowe dla kadry zatrudnionej w ramach OWP
 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 794 541,20 zł, w tym wartość środków z UE: 1 511 341,20 zł, wartość środków z budżetu państwa: 0,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 283 200,00 zł

Więcej informacji o działalności przedszkola uzyskać można na www.dziendoberek.pl

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00