ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

Projekt „Lepszy zawód=lepsze jutro” skierowany został do 20 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujących, zamieszkujących na terenie powiatu białogardzkiego, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Projekt zrealizowany zostanie w ramach partnerstwa zewnątrz sektorowego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „FRIW” oraz Ośrodkiem Szkoleniowym „Jankes”. Uczestnicy projektu uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kształtowania kompetencji miękkich, szkolenia zawodowego na operatora koparko-ładowarki lub operatora wózka widłowego oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji poprzez egzamin zewnętrzny przed uprawnioną instytucją. Poprzez zrealizowane działania Partnerstwo wesprze system kształcenia zawodowego osób dorosłych oraz podniesie jakość edukacji, tym samym dostosowując ją do rosnących potrzeb nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.
2. Grupa docelowa: 20 osób w wieku 18+, które zamieszkują na terenie powiatu białogardzkiego oraz które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności oraz uzyskać kwalifikacje zawodowe w zawodzie operatora koparko-ładowarki lub operatora wózka widłowego.
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu białogardzkiego. 
4. Termin realizacji projektu: 07.07.2017 – 31.12.2017 r.
5. Rekrutacja: rekrutacja otwarta prowadzona w terminie od 07.07.2017 do 10.08.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania
6. Formy wsparcia: - indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - udział w szkoleniu zawodowym w zawodzie operatora koparko-ładowarki lub operatora wózka widłowego wraz z potwierdzeniem nabytych kwalifikacji poprzez egzamin zewnętrzny - instruktaż zawodowy przed egzaminem - materiały szkoleniowe, - catering dwudaniowy podczas każdego dnia szkoleniowego - inne
7. Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 222 150,00 zł, w tym wartość środków z UE: 188 827,50 zł, wartość środków z budżetu państwa: 10 322,50 zł oraz wartość wkładu własnego: 23 000,00 zł.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00