Projekty zakończone

Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim

Projekt „Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Obszarem realizacji...

Czytaj więcej...

Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim

Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego...

Czytaj więcej...

Projekt "Kwalifikacje kluczem do sukcesu II"

  Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” zrealizowany zostanie w okresie 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. Realizowany...

Czytaj więcej...

Dzieńdoberek

 „Dzieńdoberek” to kompleksowy model zakładający utworzenie nowych 16 miejsc wychowania przedszkolnego dla zamieszkujących na terenie miasta Szczecin lub powiatu polickiego dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu, w nowopowstałym Ośrodku...

Czytaj więcej...

Świadomy Obywatel – Poradnia Obywatelska prowadzona w ramach Biura Porad Obywatelskich

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta Szczecina, które dostrzeżone zostały przez Stowarzyszenie „Synergia”, Stowarzyszenie „Educare” podczas wcześniej prowadzonych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a potwierdzone przez przedstawicieli rad osiedli...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje kluczem do sukcesu

 Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu” realizowany jest w okresie 01.02.2017 – 31.07.2017 na terenach miejsko-wiejskich - wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM). Realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00