Projekty zakończone

Projekt "Dzieńdoberek II"

              „Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie 30 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w...

Czytaj więcej...

Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim

 Projekt „Kwalifikacje w sektorze drzewno-meblarskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED3 włącznie), zdeterminowanych i chcących z własnej...

Czytaj więcej...

Rozwój sektora usług w powiecie polickim i m. Szczecin

 Projekt skierowany został do 24 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących na terenie powiatu miasto Szczecin lub powiatu polickiego, które posiadają niskie kwalifikacje tj. do ISECD3 włącznie, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i...

Czytaj więcej...

Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim

Projekt „Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Obszarem realizacji...

Czytaj więcej...

Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim

Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego...

Czytaj więcej...

Projekt "Kwalifikacje kluczem do sukcesu II"

  Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” zrealizowany zostanie w okresie 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. Realizowany...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00